Aktiv Smertelindring

Aktiv smertelindringDenne CDen er laget i samarbeide med dr.med Egil A. Fors, overlege ved Tverrfaglig Smertesenter, St Olavs Hospital/ Institutt for nevro medisin, NTNU, Trondheim. Denne CD’en anvender vitenskapelige prinsipper for avslapning og visualisering (selvhypnose) for å lindre smerter og stress. Den ble presentert på verdenskongressen for Atferdsmedisin i Sydney 2000 (SBM) og verdenskongressen om smerter i San Diego 2002 (IASP). Du lærer deg opp til å spenne av, tenke positivt og dermed jobbe aktivt smerte lindrende ved å distrahere bevisstheten din fra smertene. Prøv deg fram, finn din egen rytme, pust rolig med magen og lukk øynene... Lev deg inn i instruksjonene og slipp deg løs. Du vil få høre en kombinasjon av musikk, avslapningsprosedyrer og en veiledet, smertelindrende fantasireise. Du kan også bare lytte til musikken hvis du blir lei av tale-instruksjonene. De rene musikk-sporene har forskjellig varighet. Husk på at «alt du oppfatter, også smerter, er avhengig av at du retter fokus mot det». Husk på at det du tenker (bevisst eller ubevisst) styrer følelsene dine som igjen virker inn på kroppens fysiske reaksjoner. Dette kan i våre dager faktisk observeres på avanserte røntgen-undersøkelser. Du finner mer informasjon om Egil Fors og om bruk av musikk og visualiseringsprosesser på www.atferd.com.
Den inneholder 4 spor, ett med en visualisering og 3 rene musikkspor i forskjellige lengder. Musikken er den samme som ett av sporene på CD1.

Spilletid CD6 Aktiv smertelindring Hovedsporet 21:52 Musikkspor for egne visualiseringer på 10 min, 15 min og 21:52