Andrè Kirsebom – Kontakt med Åndene

Kontakt med Åndene- Andrè Kirsebom-Kontakt med åndene har 2 meditasjoner og 2 induksjoner til transe.

Kontakt med åndene Den første meditasjonen heter Benken og er en enkel men effektiv måte å få kontakt med åndeverdenen. Den fremmer klarsyn, følelser og hørsel.
Å sitte i energien er den andre meditasjonen. I sitte i energien og bygge opp denne og blandingen med åndeverdenen er en av de viktigste ting du kan gjøre for å utvikle ditt mediumskap.
To Induksjoner. Den første induksjonen leder deg inn i en lettere transe men den andre leder deg inn i en dypere transe. Disse er hovedsakelig laget for trening i grupper der lederen av gruppen vil kunne gi deltakerne forskjellige oppgaver der induksjonen slutter.

Spor 1: Innledning (1:21)
Spor 2: Benken (15:06)
Spor 3: Forberedelser til å sitte i energien (1:25)
Spor 4: Å sitte i energien (19:26)
Spor 5: Introduksjon til lett transe (0:15)
Spor 6: Induksjon til lett transe (2:01)
Spor 7: Introduksjon til dypere transe (0:23)
Spor 8: Induksjon til middels/dyp transe (17:58)

Meditasjon av André Kirsebom og musikk av Tron Syversen

Info om Andre Krisebom