Signe Sandvig

Signe Sandvig har lang fartstid innenfor spiritualismen. Hun utviklet sitt mediumskap hovedsakelig ved Arthur Findlay College i England og var i mange år aktiv som plattformmedium. Hun ble sertifisert her i Norge, både som medium og som lærer i mediumskap.
Hun har også sertifisering som Reconnective Healing Practitioner hos Eric Pearl.

De siste årene har Signe fokusert hovedsakelig på den spiritualistiske filosofien.
Som en del av utviklingen hadde hun AFC-lærer Penny Hayward som 1-til-1-mentor.


«Vi lever i en livslang læring, der målet er å ha kontakt med vår sjels visdom. Vi spør oss om hva som er veien videre, og siden vi alle er forskjellige, er det like mange svar som det er mennesker. Meditasjon har hjulpet meg til å nærme meg de svarene som gjelder for meg. Følelsen av harmoni og fred, og dermed utvikling, er noe som omslutter oss og finner veien til vårt indre jo oftere vi klarer å søke etter det. All søken og alle svar er jo unike for hvert menneske. Derfor laget jeg denne meditasjons-cd’en, som forhåpentligvis kan inspirere til å finne tid og rom for kontakt både innover i deg selv og utover mot det åndelige i hverdagen.»

Signe er aktiv som styremedlem og filosofi-medium i Oslo Spiritualist Society. Foreningen er direkte tilknyttet Spiritualist National Union i Storbritannia og har månedlige åndelige kvelder, foreløpig på Zoom, som er åpne for alle.

ALBUM;